W Piśmie…

Dziś przeczytałam w Piśmie Świętym takie słowa i pomyślałam, że rzeczywiście dajemy się czasem ponieść tylko w jedną stronę – praca zasłania wszystko. Praca na pierwszym miejscu sprawia, że nie ma już sił na zajmowanie się relacjami, między nami i Bogiem oraz między nami i innymi ludźmi…

Księga Wyjścia, Rozdział 5

8Co zaś tyczy się ilości wyrabianych cegieł, wymagajcie od nich tyle samo co przedtem. Nic nie zmniejszajcie. Ten lud to nieroby, dlatego wołają: «Chcemy pójść, aby złożyć ofiarę naszemu Bogu». 9Obciążcie ich pracą, która utrudzi ich do tego stopnia, że nie będą się zajmowali mrzonkami”.

#czytaniepismaswietego, #czytanieslowabozego, #slowoboze, #oraetlabora

Post Author: takczysiak

Dodaj komentarz