Stacja Muzeum

Uff, dobrze, że zdążyłyśmy przed 7 listopada, bo wtedy znów nic by nie wyszło z naszej wycieczki do Stacji Muzeum w Warszawie. Już raz miałyśmy odwołaną „imprezę” wiosną tego roku, kiedy to nadeszła Era Wirusa.

🚂

Otrzymałyśmy nowy termin i z ulgą odetchnęłyśmy, kiedy nadszedł ten dzień. Mało kto przypuszczał, że wkrótce znowu muzea będą zamknięte.

🚉

Stacja Muzeum przejęła zbiory po zlikwidowanym Muzeum Kolejnictwa w Warszawie. Obecną siedzibą Stacji jest dawny dworzec Warszawa Główna Osobowa, znajdujący się przy ul. Towarowej 3, w pobliżu Placu Zawiszy.

W pierwszej kolejności dzieci miały jazdę w symulatorze lokomotywy. Rewelacja! Wszystko jest tak, jak w prawdziwej lokomotywie, również dźwięki i mijane sygnalizacje. Najpierw krótki instruktaż, a potem jazda!

🚆

Potem zwiedziłyśmy 3 sale wystawy stałej. Dziewczyny długo studiowały makiety kolejowe, uważnie przyglądały się fotografiom i eksponatom. Niektóre makiety można było uruchomić i wówczas jeździły po nich pociągi. Były też modele parowozów, lokomotyw spalinowych i elektrycznych, wagonów pasażerskich i towarowych.

Bardzo ładne i precyzyjnie wykonane okazały się makiety zabytkowych dworców.

🚃

 

W muzeum można prześledzić początki transportu kolejowego, jego modernizację, powstanie transportu szynowego jeszcze w okresie zaborów oraz rozwój kolejnictwa w niepodległym państwie. Dalej można się przekonać o skali zniszczeń w czasie II wojny światowej i odbudowie transportu kolejowego.

🛤

 

 

 Dzieci były zdziwione, jak dużo można zgromadzić pamiątek związanych z kolejnictwem: umundurowanie i akcesoria, szpady i hełmy, odznaki, zegarki kolejarskie, piękne sztandary dawnych związków zawodowych i stowarzyszeń kolejarzy, dokumenty osobiste kolejarzy, rozkłady jazdy, bilety kolejowe.

 Bardzo podobały nam się działające semafory, aparaty telefoniczne i telegraficzne, dworcowe zegary, różnego typu lampy kolejowe oraz ręczne latarki sygnalizacyjne.

 

🚦

 

W najmniejszej sali wystawowej mieści się odwzorowany Salonik Recepcji Rządowej, otwarty na Dworcu Warszawa Główna w 1955 r. w związku ze Światowym Festiwalem Młodzieży w stolicy. Służył przez wiele lat do obsługi krajowych i zagranicznych delegacji rządowych.

🚃

Na koniec wyszłyśmy na zewnątrz do Skansenu Stacji Muzeum. Stanowi on największy zbiór cennych pojazdów szynowych w Polsce zgromadzony w jednym miejscu. Liczy 50 jednostek, zbudowanych w różnych okresach historii kolejnictwa. Są tu unikaty na skalę międzynarodową, tj.: Salonka Bieruta i pociąg pancerny, a także: wagon motorowy, wagon bagażowo – pocztowy, pług odśnieżny i wagon osobowy serii Bi (1928 r.).

🛤

 

Trafiłyśmy na dwie wystawy czasowe: „1920 rok wojny – rok nadziei” oraz „Podróż do piekieł”.

Wystawa pt. „1920 rok wojny – rok nadziei” znajduje się w wagonie pasażerskim typu BCi-29, potocznie zwanym Wagonem Szczęśliwickim. Opowiada o przebiegu wojny polsko – bolszewickiej , która powstrzymała pochód komunizmu w głąb Europy. Przedstawia ludzi i wydarzenia, role polskich łącznościowców, kryptologów, dyplomatów i szpiegów.

O poruczniku Janie Kowalewskim moje dzieci już coś niecoś wiedziały. To dzięki niemu złamano sowieckie szyfry.

Są tu też wspomnienia zwykłych uczestników tamtych dni, które można wysłuchać w specjalnie do tego celu spreparowanych telefonach. Wystawa z pewnością oddaje klimat ostatnich lat Belle Epoque. Oprócz eksponatów, zobaczyć można także dotąd niepublikowane fotografie, które przeleżały w archiwach rodzinnych prawie sto lat.

🚃

 

Wystawa w wagonie towarowym pt. „Podróż do piekieł” powstała w osiemdziesiątą rocznicę pierwszych transportów do Auschwitz i wywózek na Syberię.

 Muszę przyznać, że dzieci wyszły z tego wagonu zasmucone i wstrząśnięte. Z szeroko otwartymi oczami słuchały moich opowieści i wyjaśnień. Wymowny był każdy fragment tej wystawy, jak stłoczone postacie, wystające przez okienka dłonie, bagaże i fotografie.

🚃

 

10 lutego 1940 roku rozpoczęła się pierwsza masowa deportacja Polaków na Sybir, przeprowadzona przez NKWD. Wywieziono około 140 tys. obywateli polskich. Wielu umarło już w drodze. Wśród deportowanych były głównie rodziny wojskowych, urzędników, pracowników służby leśnej i kolei ze wschodnich terenów przedwojennej Polski.

14 czerwca 1940 r. Niemcy skierowali do KL Auschwitz pierwszy transport więźniów. Wśród tych więźniów dużo osób próbowało wcześniej przedostać się do tworzonych we Francji Polskich Sił Zbrojnych. Wśród pierwszych więźniów obozu byli także zatrzymani podczas łapanek działacze organizacji politycznych, konspiracyjnych i społecznych, urzędnicy państwowi, harcerze, maturzyści oraz inni przedstawiciele polskiej inteligencji. Niektórzy wśród nich byli obywatelami polskimi pochodzenia żydowskiego.

🚂

Oprócz rozrywki w symulatorze lokomotywy i na wystawach stałych, moje dzieci dostały sporą dawkę historii. Zmierzyły się z trudnymi tematami związanymi z utratą wolności, szacunkiem do drugiego człowieka, do życia ludzkiego oraz walką o niepodległość.

 #edukacjawrodzinie #edukacjadomowa #StacjaMuzeum #kolej #symulatorlokomotywy #muzeumkolejnictwa #Warszawa #muzeum #zwiedzanie #historia #pociągi

Post Author: takczysiak

Dodaj komentarz